دانشگاه پیام نور کمترین تنش را در اغتشاشات اخیر داشت
رئیس دانشگاه پیام نور:
رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور تاکنون در تمامی مأموریت‌های خود سربلند بوده و کمترین تنش را به ویژه در اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر داشته که این مسئله باعث افتخار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار