ارسال پرونده قتل «شیرین ابوعاقله» به دادگاه لاهه / ارائه اسنادی دال بر شلیک اشغالگران به خبرنگار فلسطین
شبکه قطری الجزیره اعلام کرد که پرونده ترور شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی این شبکه را به دادگاه کیفری بین المللی (دادگاه لاهه) ارائه داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار