معامله بن‌سلمان با تل‌آویو برای عادی‌سازی روابط
یک شبکه صهیونیستی به نقل از مقامات بلندپایه سعودی از حتمی بودن عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو و فهرست مطالبات، ولی عهد سعودی برای پیشرفت این روند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار