مصدق: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان هستیم
معاون اول قوه قضائیه گفت: در شرایط فعلی، همه قوا نیازمند مشورت و هم اندیشی با نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند و قوه قضائیه نیز به لحاظ نوع رویکرد خود که مبتنی بر تحول و تعالی است، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار