گردهمایی دانشجومعلمان خوزستانی به مناسبت روز دانشجو
گردهمایی بزرگ «افسران سپاه پیشرفت ایران قوی» به مناسبت روز دانشجو، ویژه دانشجو معلمان استان خوزستان از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار