برگزاری ۱۰ اردوی جهادی پزشکی در مناطق مرزی و کم برخوردار خراسان شمالی
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
عضو هسته مرکزی کانون جهادی شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از برگزاری ۱۰ اردوی جهادی با مشارکت ۲۰۰ نفر از جهادگران در یک سال گذشته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار