مهر محرمانه از روی نامه‌های سازمان بازرسی برداشته شد
خدائیان:
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار