نامه ۱۲۰۰ پزشک در انزجار از رفتار غیرانسانی یک قاتل/ مشارکت در قتل با سوگند پزشکی منافات دارد
۱۲۰۰ پزشک با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، انزجار خود را از رفتار غیرانسانی یک قاتل اعلام کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار