حوزه وقتی زنده است که به قرآن برگردد
آیت الله جوادی آملی:
آیت الله جوادی آملی گفت:در قرآن حرف‌های تازه وجود دارد که در هیچ جای عالم نیست، یک کتاب عمیق علمی که همگان در برابر آن اظهار عجز می‌کنند و لذا حوزه باید بیش از دیگران به قرآن توجه ویژه داشته باشد و اولین حرف را در حوزه قرآن بزند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار