موضوع تامین مالی مناسب ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده است
مخبر:
معاون اول رئیس جمهور گفت: تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار