وام‌های خودمانی و ۲۵ برابر حد مجاز بانک پاسارگاد به ۱۱۷ شرکت زیرمجموعه‌اش! / سامانه سمات کار می‌کند؟
گزارش |
بانک دولتی و بانک خصوصی؛ این تفکیک بین بانک‌های کشور وجود دارد اما یک تفکیک دیگر نیز می‌توان برای بانک‌ها قائل بود: بانک اختصاصی یا عمومی. بانک‌هایی که در عین بخشندگی وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود، در برابر مردم جامعه بی‌تفاوت و حتی تنگ‌دست هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار