سیاست خارجی دولت بایدن و ادامه وجهه مخدوش آمریکا در جهان
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از زمان روی کار آمدن سیاست خارجی ناکارآمد و ناکامی داشته و در مسائل مختلف همان چهره مخدوش و منفور به جای مانده از عملکرد دونالد ترامپ را حفظ کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار