هفت هزار واحد مسکن ملی در کردستان در حال ساخت است
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان:
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: اکنون هفت هزار واحد مسکن ملی برای متقاضیان در شهرهای مختلف استان در حال ساخت است که بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد آن در سنندج قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار