بخش جراحی زنان بیمارستان افشار استان یزد افتتاح شد
بخش جراحی زنان بیمارستان افشار با ۱۳ تخت به بهره برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار