آمار‌ها نشان‌دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است
وزیر صمت:
فاطمی امین با اشاره به رشد ۴.۹ درصدی بخش صنعت در نیمه نخست سال جاری گفت: آمار‌ها نشان دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار