تاکید امیرعبداللهیان براهمیت انتقال گاز ترکمنستان از مسیر ایران
در گفتگوی وزیر خارجه ترکمنستان مطرح شد؛
وزیر امور خارجه با تاکید بر همکاری‌های ایران و ترکمنستان، موضوع ترانزیت و انتقال گاز این کشور از مسیر ایران را مهم ارزیابی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار