نظامیان صهیونیست فراخوان آماده‌باش دریافت کردند
نظامیان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی یک پیام فراخوان برای آماده باش نظامی دریافت کردند که ارتش این رژیم مدعی شد که این پیام‌ها بخاطر اخلال در عملکرد سیستم ارسال شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار