اسامی مهره‌های کلیدی آمریکا دربرنامه بیولوژیکی-نظامی کی‌یف لو رفت
وزارت دفاع روسیه اسناد حاوی اسامی تمام مقامات کلیدی آمریکا ناظر بر برنامه بیولوژیکی-نظامی اوکراین را در اختیار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار