معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد به دستگاه قضا
از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شد
پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار