وضعیت مناسبی در رصد و پایش شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی نداریم
عبدالحسین کلانتری:
معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: صادقانه باید گفت که ما در حوزه رصد و پایش وضعیت مناسبی نداریم و یا خیلی دقیق‌تر و بی پروا‌تر اصلا وضعیت مناسبی را در رصد و پایش شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار