ارکستر سمفونیک صداوسیما برای حاج قاسم به صدا درآمد
ارکستر سمفونیک صداوسیما در مراسمی با عنوان «نگین سلیمانی» برای حاج قاسم سلیمانی به صحنه رفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار