انگلیس و ژاپن معاهده نظامی امضا کردند
دولت‌های انگلیس و ژاپن یک معاهده نظامی مهم را امضا کردند که آن‌ها را قادر به مستقر ساختن سرباز در خاک کشور مقابل می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار