حسینی: استعمارگران می‌خواهند به ملت ایران درس رعایت حق زنان بدهند!
حسینی در مراسم تجلیل از نقش بانوان در معرفی و نگاه داشت میراث ایرانی، اسلامی گفت: کسانی که دوران سیاه استعمار و برده داری را در کارنامه خود دارند می‌خواهند به ملت بزرگ ایران درس رعایت حق زنان و حقوق بشر بدهند!
ارسال نظرات
آخرین اخبار