مجتبی نامخواه: بخش قابل توجهی از دانش اجتماعی جامعه ما خارج از فضای آکادمی و از دل تعاملات عمومی رشد گرفته است
در نشست خبری دومین جشنواره مردمی علوم انسانی عمار مطرح شد؛
نشست خبری دومین جشنواره مردمی علوم انسانی عمار با هدف ایجاد یک نظم جدید نسبت به مسائل اجتماعی و رونمایی از کتاب اول جشنواره علوم انسانی عمار با حضور مجتبی نامخواه دبیر جشنواره علوم انسانی و سعید خورشیدی مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره علوم انسانی عمار برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار