واکنش‌های عصبی انگلیس به اجرای حکم اعدام یک جاسوس/ آخرین وضعیت پرونده «مهدی تاج»، «فائزه هاشمی» و « پیوندی»
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده به اجرای حکم یکی از جاسوسان برجسته آن کشور از سوی قوه قضاییه، نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود دولت انگلیس علیه ملت ایران حداقل در ۲ سده اخیر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار