تشکری هاشمی: منابع متحرک، منشأ آلودگی هواست/ نوسازی ۵۰ هزار تاکسی در اولویت کاری شورا
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه منشأ آلودگی هوای تهران عمدتا منابع متحرک هستند، گفت: اضافه کردن ۶ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تهران و نوسازی ۵۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در اولویت کاری شورای ششم قرار دارد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار