اژه ای: قطع اینترنت راه منطقی جلوگیری از تقلب نیست
رئیس دستگاه قضا گفت: قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آن‌ها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار