شرکت دانش بنیان در حوزه معادن وجود ندارد / فعالیت ۱۵ شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: معادن و کشاورزی ۲ بخش مزیت دار اصلی خراسان رضوی است اما در حوزه صنایع معدنی، شرکت دانش بنیانی وجود ندارد و تعداد آنها در حوزه کشاورزی هم تنها ۱۵ مورد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار