راه‌حل‌های نخبگان می‌تواند به دولت مردان در حل چالش‌های اقتصادی کمک کند
رئیس بنیاد ملی نخبگان:
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: دریافت راه‌حل‌های قابل اجرا از سوی نخبگان کشور در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند به دولت مردان برای حل چالش‌های اقتصادی کمک کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار