۶ درصد گاز خانگی در تصرف ۱.۶ درصد خیلی پرمصرف‌
طبق بررسی‌ها و پلکان تعریف‌شده برای مشترکان گاز، ۶۰ درصد واحد‌های خانگی با رعایت الگوی مصرف مناسب، در پله‌های یکم تا سوم جای گرفته‌اند و برای این دسته از مشترکان که در مجموع، ۲۷ درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، افزایشی منظور نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار