بیانیه جهاد دانشگاهی در محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم
جهاد دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای اقدامات شنیع اخیر در هتک حرمت به قرآن در برخی از کشور‌های غربی را محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار