مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی‌بیوتیک بیشتر از سرطان
قانعی مطرح کرد
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌ ریاست‌ جمهوری گفت: مقاومت به آنتی‌بیوتیک یکی از عوامل مرگ و میر به شمار می‌رود، به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های جهانی تا سال ۲۰۵۰ مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی‌بیوتیک بیشتر از سرطان خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار