ننگ حمایت از اسرائیل را هیچ عالم مسلمانی نمی‌پذیرد
امام جماعت مسجد مکی زاهدان با چه حقی و با کدام مجوز، حاکمیت ملت مظلوم فلسطین را به اشغالگران صهیونیست می‌بخشد؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار