اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟
یک کارشناس اقتصادی با برشمردن مزایای مولدسازی اموال دولتی، گفت: یکی از ثمرات این طرح رفع کسری بودجه است و دولت می‌تواند با فروش دارایی‌های خود به جذب نقدینگی کمک و تورم را کنترل کند.
منبع: میزان
ارسال نظرات
آخرین اخبار