سلامتی دانشجویانی که به پویایی علمی جامعه کمک می‌کند، بسیار اهمیت دارد
نعیمی:
مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری اولین جشنواره ملّی سلامت دانشجویان گفت: از آنجایی که دانشجو که به پویایی علمی جامعه کمک می‌کند، باید برای سلامتی آنان و اثر آن بر جامعه، اهمیت قائل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار