برنامه وزارت بهداشت برای ساخت ۵۱ هزار تخت بیمارستانی
معاون وزیر بهداشت عنوان کرد
بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ساخت ۵۱ تخت بیمارستانی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار