دانشکده بیوتکنولوژی محل مناسبی برای نگهداشت نخبگان و ارتقادهنده سطح کیفیت زندگی مردم
رئیس دانشگاه تهران مطرح کرد:
رئیس دانشگاه تهران، دانشکده تازه تاسیس بیوتکنولوژی را محل مناسبی برای نگهداشت نخبگان و ارتقادهنده سطح کیفیت زندگی مردم دانست.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار