حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد / نرخ امید به زندگی در ایران به ۷۸ سال رسید
وزیر کار خبرداد:
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از افزایش۲۵ درصدیِ حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار