بازگشت سرمایه «بچه زرنگ» در گرو نمایش در کشور‌های خارجی است
جعفری مطرح کرد؛
تهیه‌کننده انیمیشن بچه‌زرنگ گفت: در پروژه‌های قبلی مان به واسطه نمایش در کشور‌های مختلف توانستیم بازگشت سرمایه را داشته باشیم و در پروژه بچه زرنگ هم این کار را خواهیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار