نشریه آمریکایی: دست از ریاکاری برداریم قادر به براندازی در ایران نیستیم
«ریسپانسیل استیت کرافت» وابسته به اندیشکده کوئینسی، حمایت دولت آمریکا از اغتشاشگری در ایران را ریاکاری توصیف کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار