دانشگاه‌های هنر مانع از فراموشی معماری ایرانی اسلامی شوند
رئیس سازمان امور دانشجویان خواستار شد
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: حفظ فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی و انتقال آن به عصر‌ها ضروری است و در این راستا دانشگاه‌های هنر و معماری باید مانع از فراموشی آن شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار