ایجاد دفتری در وزارت علوم جهت بررسی هم‌راستا بودن منافع ملی و فردی
وزیر علوم عنوان کرد
وزیر علوم گفت: گاهی اوقات در تصمیمات منافع فردی و ملی هم‌سو نیستند، در حال حاضر دفتری در وزارت علوم در حال شکل‌گیری است که بررسی کند منافع ملی و منافع فردی هم‌راستا هستند یا خیر.
ارسال نظرات
آخرین اخبار