دوره آموزشی تربیت مشاور رفتاری کاهش خطر مصرف مواد در دانشجویان برگزار می‌شود
به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی؛
دوره آموزشی تربیت مشاور رفتاری کاهش خطر مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم، به میزبانی مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار