مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور برگزار شد
معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار