چین: آمریکا آتش بیار معرکه اوکراین است
دیپلمات ارشد وزارت خارجه چین تاکید کرد که این کشور همواره از ایده برگزاری مذاکره میان روسیه و اوکراین حمایت کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار