کیفیت هوای تهران قابل قبول است
هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۹۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار