نقد و بررسی کتاب «فرهنگ زبان پهلوی» برگزار می‌شود
در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران؛
کتاب «فرهنگ زبان پهلوی» چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ در خانه کتاب و ادبیات ایران نقد و بررسی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار