برخورد امنیت زده با کارگران مانع از ایجاد اصلاح از درون سیستم خواهد شد
طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه مطرح شد
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نسبت به دستگیری چندتن از کارگران پالایشگاه بوشهر اعتراضاتی را مطرح کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار