آیین کلنگ‌زنی مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد
با حضور داداش پور؛
آیین کلنگ‌زنی احداث ساختمان مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه بوعلی سینا همدان با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار