داوری نهایی بخش رسانه‌های خبری دومین سوگواره ملت امام حسین (ع)
محمدرضا قربان زاده خبرداد؛
دبیر بخش رسانه‌های خبری دومین سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین (ع) با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی تعداد شرکت کنندگان در این بخش سوگواره، از داوری نهایی آثار خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار